تجلیل از بزرگان صنعت چوب

به نام خدابه رسم یادبود و احترام نسبت به اساتید بزرگ و محترم صنعت چوب ایران زمین و به منظور قدر دانی از زحمات ایشان از طرف مدیریت صنایع چوب عبدی۱-استاد احمد بروجردی سازنده و طراح کارهای کلاسیک و دوردار و مبل استیل۲-استاد علی جوان سازنده و طراح انواع مبل های منبتی و کلاسیک (سبک لوییسنز)۳-استاد خلیل قنسول سازنده و طراح انواع مصنوعات چوبی (مبتکر سبک چپندر)این سه بزرگوار و استادان محترم به عنوان پدران صنعت چوب و استادان بسیاری از درودگران مطرح کمک  بسیار بزرگی  به پیشرفت صنعت چوب در ایران زمین داشته اند.از افتخارات اینجانب استفاده از تجربیات هر سه بزرگوار به عنوان استاد می باشد.

 سمت راست استاد غلام درویش طراح و سازنده کارهای کللاسیک (که شاگردی ایشان از افتخارات اینجانب می باشد.)

استاد خوش ذوق و صاحب سبک در زمینه کارهای کلاسیک و تمام چوب اکبر فرجی (09121456689)

حاج علی افشار سازنده و طراح کلیه مصنوعات چوبی ،طراحی تیغ های شکل دهنده چوب از توانایی های بالقوه این استاد  بزرگوارمی باشد.