کرکره برقی تمام چوب

کرکره برقی تمام چوب کرکره برقی تمام چوب

کرکره برقی تمام چوب

توضیحات :

ساخت اولین کرکره برقی تمام چوب در ایران